HAKKIMIZDA

Sitemizde telif haklarının sahibi olduğunuz bir içerik bulunuyorsa mail göndermeniz halinde ilgili içerik sitemizde kaldırılacaktır. Sitemiz, 5651 sayılı yasada belirtilen yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yöneticilerinin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar – kaldır prensibini uygulamaktadır. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının ihlal edildiğini düşünen hak sahipleri mail ile uyarıda bulunabilirler.

İlgili Yasa:

MAD­DE 5- (1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü değil­dir.

(2) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.

darknetturkiye.com sitesi her zaman sanata ve sanatçıya saygı gösteren bir web sitesi olmuştur ve bu böyle devam edecektir. Bu sebeple öncelikle bizim ile iletişime geçmenizi önemle rica ederiz…

Mail Adresi : info@darknetturkiye.com

English translation:

All the videos that are involved in our website are added from general video websites like vk.com, mail.ru, etc. For productions whose copyright belongs to you, as long as you make a notice to “ info@darknetturkiye.com ” email address, relevant production will be removed in 3 workday from our website.

Contact us
PO Box 73103, Holzschachen 64, Estonia